Top

Verpleegkundige

Je bouwt een vertrouwensrelatie op met toegewezen cliënten met (psycho)sociale problemen en houdt deze in stand. Je begeleidt hen en onderhoudt contact met relaties van deze cliënten. Je bent hun eerste aanspreekpunt. Je optimaliseert de zelfstandigheid van cliënten en behandelt zieke cliënten via gesprekken, fysieke hulp, verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je verleent zelfstandig terminale zorg, vanuit de zorgvisie van de organisatie. Je verzamelt informatie en observaties vanuit het contact met de cliënt en analyseert en interpreteert de zorgvraag in complexe situaties.  Je stelt een overtuigend zorgleefplan op op basis van de tevredenheid van cliënten en je pakt verbeterpunten op.  Je neemt gedrag van cliënten waar en rapporteert bijzonderheden hierin. Dit stem je af met in- en externe betrokkenen.  Je verricht zelfstandig ondersteuning bij lichamelijke en uiterlijke verzorging en bij hun daginvulling. Je neemt ziektebeelden waar, herkent en onderkent ze en je weet de hier juist...

Share